Bij Biowinkel4you.nl zijn we Skal gecertificeerd. Dat staat natuurlijk hartstikke mooi en betrouwbaar, maar is daarnaast ook heel erg betekenisvol. Wat het Skal certificaat inhoudt lees je in dit blog!

Een landbouwproduct of voedingsmiddel mag alleen biologisch worden genoemd als het productieproces aan wettelijke voorschriften voldoet. De regelgeving voor biologische productie bestaat uit Europese en Nederlandse wetteksten en reglementen van Skal. Kern van deze regelgeving is dat de biologische productie en de aanduidingen op het product aan bepaalde eisen moeten voldoen én dat hierop toezicht plaatsvindt. In Nederland vindt dit toezicht plaats door Skal.

Skal is een onafhankelijke organisatie en ziet er op toe dat de biologische productie in Nederland ook daadwerkelijk aan de biologische wet- en regelgeving voldoet. Doelstelling van Skal is het bevorderen van de juiste aanduiding van biologisch voortgebrachte producten. Het gaat er om dat wat “biologisch” wordt genoemd dat ook daadwerkelijk is. Als zichtbaar teken hiervan mogen ondernemers het biologisch keurmerk voeren op producten die afkomstig zijn van een gecontroleerd biologisch productieproces. Het biologisch keurmerk herken je aan het groene logo met de vorm van een blaadje. Daarnaast heeft iedereen die Skal gecertificeerd is een Skalnummer, dat van ons is 104773.Om je Skal certificaat te behouden dien je natuurlijk constant aan de voorwaarden te voldoen. Daarom vind er jaarlijks een controle plaats. Naast een gebruikelijk rondleiding door het bedrijf en uitleg over wie we zijn en wat we doen, bespreken we bij een controle onze ingangscontrole*, traceerbaarheid** en risicoanalyse*** en geven we inzicht in onze administratie. Zo moeten wij kunnen aantonen:
  • wat onze voorraden zijn, met behulp van voorraadlijsten;
  • waar wij onze producten inkopen, met behulp van kopieën van de Skal-certificaten van onze leveranciers, pakbonnen van leveringen en bijbehorende facturen;
  • wat we verwerken, met behulp van productielijsten;
  • wat wij aan derving hebben, met behulp van dervingslijsten.
Al deze gegevens worden verwerkt in een massabalans.

Daarnaast moeten onze pakbonnen en facturen ook aan eisen voldoen. Zo moeten we naast onze naam-adres-woonplaats gegevens ook duidelijk aangeven dat het om biologische producten gaat, inclusief Skalnummer, datum en weeknummer. De pakbonnen en facturen die wij van onze leveranciers ontvangen moeten uiteraard ook aan deze eisen voldoen.


* waar producten en bijbehorende documenten aan moeten voldoen als wij het in ontvangst nemen.
** waar wij onze producten vandaan hebben, waar onze producten naar toe gaan en hoe dit met behulp van begeleiden documenten, zoals pakbonnen en facturen, te traceren is.
** wat onze risico’s zijn met betrekking tot biologische producten en hoe wij deze uitsluiten of beperken.
  Biowinkel4you.nl     20-01-2020 16:00     Reacties ( 0 )
Reacties (0)

Geen reacties gevonden.